Assalamualaikum dan Salam Sejahtera

Welcome FRIENDS,
Welcome to my BIZ CHANNEL ONLINE.


Saturday, October 30, 2010

Anak Yatim Munawarah Care


SEJARAH PENUBUHAN

Penubuhan Rumah Kebajikan Anak Yatim & Miskin Al-Munirah ini telah di ilhamkan oleh Pengerusi Persatuan Kebajikan Anak Yatim dan Miskin Al-Munirah iaitu Haji Mohd. Termizi b. Ismail dan direalisasikan oleh beliau melalui persetujuan sahabat handai serta dorongan penduduk Kampung Johan Setia yang bersedia menyumbang tenaga dan fikiran sebagai sukarelawan bagi menjayakan cita-cita ini
.
Sebagai langkah pertama beliau telah menganjurkan perjumpaan pertama pada 8 Januari 2002 dengan dihadiri seramai 18 orang jawatankuasa penaja. Maka, pada tarikh tersebut telah tertubuhnya secara rasmi jawatankuasa penaja Rumah Kebajikan Anak Yatim dan Miskin Al-Munirah dengan dipengerusikan sendiri oleh Haji Mohd. Termizi b. Ismail.

Jawatankuasa penaja ini berperanan mencari dana bagi membeli tapak tanah untuk didirikan sebuah bangunan kediaman bagi menempatkan anak-anak Yatim dan sebagai pusat operasi Rumah Kebajikan Anak Yatim & Miskin Al-Munirah.

Hasil usaha gigih selama hampir setahun, ahli jawatankuasa penaja akhirnya telah berjaya mengumpul RM 450,000.00 bagi membeli sebidang tanah (1.0165 ekar ) untuk dijadikan tapak bangunan Rumah Kebajikan Anak Yatim dan Miskin Al-Munirah.

Setelah segala urusan pembelian tanah selesai ahli jawatankuasa penaja dan ahli Persatuan yang lain telah meneruskan usaha mencari dana bagi menjayakan rancangan untuk membina sebuah Rumah kediaman dan pusat operasi Rumah Kebajikan Anak Yatim dan Miskin Al-Munirah.

MATLAMAT PENUBUHAN

Di antara matlamat utama penubuhan Rumah Kebajikan ini adalah seperti berikut :
Menempatkan anak-anak Yatim di kawasan Kampung Johan Setia dan Klang khususnya dan Negeri Selangor serta Malaysia umumnya.
Memberi bantuan persekolahan, pengajian dan didikan.
Meringankan beban keluarga yang tidak berkemampuan melalui bantuan kewangan dan program perusahaan kecil kepada ibu tunggal.
Melatih mereka berdikari pada masa hadapan.
Memelihara kesucian agama dan aqidah di dalam diri mereka.
Memberikan pembelaan yang sewajarnya terhadap anak yatim dan golongan miskin.
Memberikan galakan kepada masyarakat Islam supaya menyertai ibadat sedekah dan infak di jalan Allah.

PENDAFTARAN PERTUBUHAN
Pendaftaran Pertubuhan sebagai satu pertubuhan yang sah telah dibuat pada 15 Ogos 2002. Pertubuhan didaftarkan atas nama “Persatuan Kebajikan Anak Yatim & Miskin Al-Munirah.”
Sijil pendaftaran Persatuan telah diperolehi pada 25 Jun 2003 dengan nombor pendaftaran 991.

KEMASUKAN PENGHUNI
Rumah Kebajikan Anak Yatim ini beroperasi sepenuhnya pada awal 2005 dan memulakan pengambilan Anak Yatim, Yatim Piatu dan Miskin secara secara berperingkat. Walau bagaimanapun, program dan sumbangan bersama anak yatim dan ibu tunggal yang berdaftar dengan Persatuan telah dilaksana dan disalurkan secara berterusan sejak diawal penubuhan lagi.

Memandangkan ruang yang agak terhad Rumah Anak Yatim ini hanya mampu menempatkan seramai 35 orang peserta pada bulan November 2005 dan sehingga ke hari ini Rumah Kebajikan Anak Yatim & Miskin Al-Munirah telah berjaya menempatkan seramai 47 ( 25 pelajar lelaki, 22 pelajar perempuan ) orang Anak Yatim, Yatim Piatu dan Miskin dari sekitar Negeri Selangor, Perak, Pahang, Kelantan dan Terengganu.
Firman Allah s.w.t yang bermaksud :
“ Bandingkan (Pahala) orang yang membelanjakan harta mereka di jalan Allah seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan tujuh tangkai dan tiap-tiap tangkai itu pula terdapat seratus biji. Dan Allah akan melipatgandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakiNya dan Allah maha luas ( KurniaNya )lagi maha mengetahui.”
( Surah Al-Baqarah : 261 )
Segala sumbangan bolehlah munghubungi Ustaz Khusairi bin Abdullah di talian 016-9969006

Score A



1. Apakah Score A Programme™? Score A Programme™ adalah satu program interaktif yang komprehensif dan terbukti keberkesanannya untuk membantu para pelajar bersiap sedia dalam menghadapi peperiksaan dan mencapai kecemerlangan.
2. Mengapa pelajar memerlukan Score A Programme™? Score A Programme™ telah direka khas secara terperinci bagi menyediakan kepada para pelajar suatu kaedah pembelajaran yang sempurna untuk membantu mereka menghadapi peperiksaan. Dengan mengikuti Score A Programme™, para pelajar boleh menilai kemajuan dan prestasi akademik mereka sendiri dengan mudah dan lebih berkesan. Dengan ini, mereka boleh menilai sendiri tahap keupayaan, kesediaan dan kefahaman mereka tentang apa yang mereka telah pelajari di sekolah. Score A Programme™ memberi peluang kepada pelajar-pelajar untuk membuat persediaan sebelum menghadapi peperiksaan.
3. Kenapa eReport Card dalam Score- A Programme™ penting? eReport Card merupakan satu ciri yang MESTI ADA di dalam Score A Programme™. Ini adalah untuk memberi maklumat yang terkini kepada ibu bapa tentang kemajuan akademik anak-anak mereka, dan dengan ini ibu bapa dapat mengenalpasti setiap kelemahan dan kekurangan akademik anak-anak mereka sebelum menerima kad laporan sekolah anak-anak mereka. Ini akan membolehkan ibubapa memantau akademik anak-anak mereka dan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk memperbaiki prestasi akademik mereka.
Hanya di Score A Programme™ mengandungi ePast Year Exam
ePastYearExam membolehkan para pelajar yang bakal menduduki peperiksaan utama ialah UPSR , PMR dan SPM berlatih menggunakan kertas soalan tahun-tahun lepas sebenar yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Syarikat Edu-2U menerusi gabungan dengan Cerdik Publishing Sdn. Bhd., yang mana syarikat ini telah diberikan hak ekslusif oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk mencetak dan mengedarkan soalan-soalan peperiksaan tahun-tahun lepas. Setiap kertas soalan disediakan dalam format yang sama seperti kertas soalan peperiksaan yang sebenar. Disini para pelajar boleh memilih soalan samada menurut “Tahun” ataupun secara ”Rawak” dan haruslah melengkapkan latihan dalam masa yang diperuntukkan. Ciri yang ekslusif dan berharga ini membolehkan pelajar melakukan latihan tanpa had. Justeru membantu dan membiasakan diri untuk bersedia menghadapi peperiksaan dan mencapai kecemerlangan A didalam peperiksaan yang sebenar.
Fakta- fakta menarik mengenai score A ini...
1. Program Score A adalah satu program pendidikan yang menggunakan sistem internet dan juga sistem mesej ringkas ataupun sms. Program ini melibatkan tiga buah pihak iaitu portal pendidikan berdasarkan sukatan pelajaran Malaysia, pelajar dan juga ibubapa. Daripada segi cara pembelajaran, kaedah yang diterapkan di dalam pembelajaran Score A adalah sistem pembelajaran output.
2. Sistem pembelajaran output bermaksud sistem pembelajaran secara aplikasi iaitu penggunaan ilmu pengetahuan yang didapati daripada sistem pembelajaran input. Sistem pembelajaran input ialah satu sistem penerimaan ilmu seperti di sekolah dan juga pusat tuisyen. Score A boleh difahami dengan lebih mudah apabila dianggap sebagai sistem latih tubi menjawab soalan dengan menggunakan teknologi maklumat sebagai perantaraannya. 3. Segala keputusan akan disemak secara elektronik dan panduan diberikan kepada pelajar agar memahami jawapan yang betul setelah percubaan menjawab soalan dibuat. Program Score A juga telah mula menerapkan pembelajaran input dengan konsep "e-notes" yang amat berguna khususnya kepada pelajar -pelajar yang tidak menghadiri persekolahan di Malaysia contohnya pelajar yang berada di luar negara.
4. Ibubapa pula akan dihubungi dengan sistem SMS agar dikemaskini dengan pencapaian anak -anak secara mudah, cepat dan tepat. Kad laporan disediakan secara elektronik dan ibubapa boleh mengawasi mutu pembelajaran anak -anak mereka dari masa ke semasa dan mengenalpasti kekuatan dan kelemahan anak -anak tersebut. Setiap soalan yang dijawab dan juga setiap percubaan yang dilakukan akan direkodkan agar dapat memberi gambaran sebenar pembelajaran anak -anak.
5. Pada tahun 2002, Score A telah menlancarkan sistem pembelajarannya di sekolah - sekolah bistari di Malaysia. Sebanyak 14 sekolah-sekolah bistari telah dipilih di seluruh negara untuk menggunakan Score A. Score A telah diberikan secara percuma kepada sekolah - sekolah ini diatas tujuan menguji kerberkesanannya. Projek ini telah mendapat kerjasama dengan Kementerian Pelajaran Malaysia dan sebagai hasil pulangannya, pihak score A mendapat hak mengumpulkan kertas - kertas soalan peperiksaan daripada sekolah - sekolah ini untuk digunakan di dalam sistemnya.
6. Program Score A juga mendapat hak untuk mengumpul kertas- kertas soalan UPSR dan PMR daripada tahun 1993 sehingga sekarang daripada Lembaga Peperiksaan Malaysia. Hasil daripada percubaan sistem ke atas sekolah bistari ini selama 3 tahun iaitu daripada 2002 sehingga 2005, 93 % pelajar - pelajar yang menggunakanya telah mendapat pencapaian cemerlang 5A di dalam UPSR dan 8A di dalam PMR iaitu 100% A.
7. Contoh yang terbaik ialah kejayaan seorang pelajar yang bernama Kok Chin Chung. Pelajar ini adalah merupakan pelajar yang sangat lemah dengan terbuktinya beliau gagal beberapa kertas peperiksaan. Beliau juga menduduki kelompok yang paling bawah ketika di tingkatan satu .Namun begitu, kehadirannya adalah amat cemerlang sekali. Ketika di tingkatan 2, ibubapa beliau telah melanggani program Score A dan beliau menunjukkan kemajuan yang amat memberangsangkan. Semasa di tingkatan 3, beliau sudahpun menjadi pelajar terbaik di dalam kelasnya dan berjaya memperolehi keputusan yang baik didalam peperiksaannya. Hasil daripada usahanya bersama Score A, beliau telah berjaya mendapat 8A di dalam peperiksaan PMR. Kejayaan Kok Chin Chung adalah salah satu bukti keberkesanan program Score A terhadap pelajar-pelajar di Malaysia.
8. Score A telah dipasarkan sejak pelancarannya pada tahun 2002 diperingkat permulaan tetapi secara kecil-kecilan kerana pada masa yang sama Score A juga diperingkat ujian. Akhirnya pada tahun 2006, Score A telah dipasarkan secara meluas setelah mendapat keputusan yang amat cemerlang di dalam tempoh ujikajinya. Pada Mac 2006, Score A telah dilancarkan secara rasminya oleh Menteri Pelajaran Malaysia, YB Dato' Sri Hishammuddin Tun Hussein. Pihak kerajaan telah mengiktiraf Program Score A sebagai salah satu wadah di dalam meningkatkan taraf pendidikan pelajar- pelajar di Malaysia.

Score A Programme™ ialah program Webucation (gabungan website dan education) yang pertama di Malaysia.
Sejarah Penubuhan Score A Programme™ * Dibangunkan oleh Kenshido International Sdn. Bhd. (dulu dikenali sebagai Edu-2u Portal Sdn. Bhd.) pada tahun 1999.
* Pelopor yang terunggul dalam Portal Pendidikan. * R&D selama 3 tahun. Modal RM4.5 juta bagi mencipta perisian.
* Pada tahun 2002, telah dilancarkan di 14 buah Sekolah Bestari di Malaysia. Diberikan secara percuma untuk di uji kerberkesanannya. Projek ini telah mendapat kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia.
* Hasil daripada percubaan sistem ke atas Sekolah Bestari ini selama 3 tahun iaitu daripada 2002 sehingga 2005, 93% pelajar-pelajar yang menggunakan Score A Programme™ telah mendapat pencapaian cemerlang 5A di dalam UPSR dan 8A di dalam PMR iaitu 100% A.
* Dipasarkan secara berperingkat sejak pelancarannya pada tahun 2002.
* Setelah mendapat keputusan yang cemerlang dan diiktiraf oleh kerajaan, pada tahun 2006, Score A Programme™ telah dipasarkan secara meluas melalui konsep jaringan pemasaran iaitu MLM (Multi Level Marketing) agar lebih ramai masyarakat dapat menyedari kewujudan produk pembelajaran yang hebat ini di samping memberi peluang ke arah peningkatan ekonomi.

http://www.scorea.com
http://www.kenshido.com

Terima kasih atas kesudian rakan semua meluangkan masa untuk menyingkap blog saya.

Sila klik ke LINK untuk melihat pelbagai jualan yang diadakan.

bizzchannel.blogspot.com
(Jualan secara online)

azleen-handmadesale.blogspot.com
(Jualan yang melibatkan hasil kerja tangan sendiri)

kerepekrangup.blogspot.com
(Jualan kerepek dari IKS yang diusahakan sendiri dari penduduk-penduduk kampung )

secondhand2letgo.blogspot.com
(Jualan barangan terpakai, tetapi masih elok digunakan)

AzleenEnglishDecor
(Blog yang memaparkan tentang English Decor yang baru diterajui)

Blog rakaniaga
tudung-online.com
(Jualan pebagai tudung yang cantik dan menawan)

Kepada sesiapa sedang mencari penceramah..
Suami saya, Ustaz Muhammad Khusairi bin Abdullah adalah seorang mualaf berketurunan Iban. Beliau berminat sangat dalam bidang dakwah. Beliau aktif dalam Persatuan PERKIM, bukan sahaja di cawangan malah di Perkim Bahagian Wilayah Persekutuan yang terletak di Jalan Ipoh.Beliau memegang jawatan Pengerusi Biro Dakwah dan Pendidikan PERKIM Bahagian Wilayah.Beliau juga turut menjaga kebajikan anak-anak Yatim di Sg. Besi yang terletak di tepi Highway Sg Besi. Beliau baru sahaja menamatkan pekerjaan asal sebagai tentera dan akan meneruskan pekerjaan di YADIM/PERKIM. Kepada sesiapa yang ingin mencari penceramah silalah contact beliau di talian 0169969006. Panggilan anda akan menaikkan lagi semangat beliau dalam pengembangan islam masakini.Insyallah.
Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada saudara yang telah memberikan peluang kepada beliau.

Kehabisan prepaid? malas atau terlampau sibuk untuk keluar membeli?Saya ada menjual topup prepaid.Tetapi hendaklah lebih dari rm30.00 sekali topup.Dan semestinya dibank in dahulu baru saya reloadkan, key.Dan jika sesiapa yang berminat untuk menjadi agen menjual prepaid, juga saya akan tolong daftarkan. Saya buka jualan hanya pada waktu bekerja sahaja.

Saya juga berbesar hati, sekiranya ada yang ingin memberi nasihat tentang perniagaan yang sedang dijalankan atau ada yang ingin memberi sebarang info berkenaan perniagaan ini.

Keikhlasan dan bimbingan rakan semua amat diperlukan dan semoga ALLAH membalas segala kebaikan yang telah diberikan.

Info Pembelian:
Cara Penghantaran:-
Bank in ke nombor berikut


MAYBANK2u ACCOUNT
114187418180

Pemegang Akaun:
AZLEEN BINTI KAMARUDDIN

COD (Cash On Delivery)
Sekiranya pembeli ingin membuat pembelian secara COD, boleh datang terus berjumpa saya di New Town, Petaling Jaya(State)

Postage Fee:
1) Semua penghantaran stem sahaja adalah PERCUMA!!! Penghantaran akan dibuat di Pos Malaysia dan mengambil masa dalam 4@5 hari bekerja.(tapi berisiko atas kehilangan barang)

2) Jika ingin membuat pos menggunakan Pos Berdaftar cuma tambah RM2 SAHAJA untuk sekali penghantaran,walaupun berapa banyak sekali pun pembelian.

3) Jika inginkan penghantaran dengan menggunakan pos laju, sila tambah RM6.00 untuk sekali penghantaran.Tidak kira berapa banyak pembelian sekali pun!!!


How To Order?
E-mail On Me at
afreena_lynn@yahoo.com
or SMS me at
016-6034072

Emel atau sms jenis barang yang hendak dibeli, termasuk cara pengeposan (samada pos biasa atau pos laju). Kemudian, saya akan berikan sebutharga. Setelah di bank in,sms kepada saya keterangan berikut:-
1- Nama,
2- Tarikh dan masa pembayaran,
3- Jumlah bayaran
4- Alamat pengeposan

Saya akan terus poskan mengikut pilihan pos yang diminta.
Sekian . Terima kasih.
Yang Elok dari Yang Maha Esa, dan yang kurang adalah kelemahan dari saya.Insyallah.
SELAMAT MEMBELI BELAH!!!!!

HALAL ITU WAJIB, KEPUASAN PELANGGAN ADALAH YANG UTAMA.